Wydawca, host, właściciel

Strona internetowa estra-automotive.com jest własnością firmy ESTRA, z siedzibą pod adresem 13 Z.I. Bommelscheuer, 4940 Kaerjeng, GD of Luxembourg.

ESTRA zarządza publikacjami.

Strona została stworzona, zaprojektowana i opracowana przez agencję reklamową Binsfeld, 14 place du parc, 2313 Luxembourg, GD of Luxembourg.

Binsfeld Advertising Agency zarządza stroną internetową. Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy lub napotkasz jakiekolwiek problemy na tej stronie, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: info@binsfeld.lu

Hostingiem tej witryny we Francji jest firma OVH, 2 rue kellermann, PO Box 80157, 59100 Roubaix, FRANCJA.

Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej, uznaje się, że użytkownik jest świadomy i zaakceptował wszystkie postanowienia ogólnych warunków użytkowania. Ponadto ESTRA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z tej witryny w dowolnym momencie. W związku z tym ESTRA zaleca wszystkim użytkownikom regularne przeglądanie najnowszej wersji i warunków korzystania ze strony internetowej i aplikacji.

Jeśli użytkownik chce zgłosić roszczenie, może skontaktować się z wydawcą strony internetowej pod adresem: info.estra@estra-automotive.com

Korzystanie ze strony internetowej

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze strony internetowej z należytą starannością, nie naruszać praw ani nie szkodzić firmie ESTRA.

W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie naruszać reputacji, zniesławiać, obrażać, nękać lub grozić firmie ESTRA, jej klientom lub osobom trzecim oraz nie korzystać z żadnego urządzenia, programu lub oprogramowania, które mogłoby zaszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu strony internetowej.

Przeznaczenie strony internetowej

Celem serwisu internetowego estra-automotive.com jest:

  • opisanie firmy ESTRA i jej działalności;
  • prezentowanie produktów firmy ESTRA;
  • przedstawianie aktualności i wydarzeń w firmie ESTRA;
  • wyświetlanie ofert pracy oferowanych przez firmę ESTRA;
  • informowanie użytkowników o wartościach i etyce firmy ESTRA;
  • umożliwienie użytkownikom kontaktu z firmą ESTRA.

Własność intelektualna

Strona internetowa, wszystkie jej komponenty (w tym układ) oraz informacje i usługi są chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim.

ESTRA jest właścicielem praw własności intelektualnej umożliwiających ich powielanie lub reprezentowanie. Jakiekolwiek powielanie, reprezentowanie, tłumaczenie, adaptacja lub cytowanie, w całości lub w części, niezależnie od procesu jednego z wyżej wymienionych elementów, jest surowo zabronione, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę od firmy ESTRA.

Strona internetowa jest przeznaczona do użytku osobistego w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek korzystanie z treści strony internetowej lub jakiegokolwiek innego elementu składającego się na stronę internetową w sposób inny niż do użytku osobistego i prywatnego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ESTRA,

Dostęp do strony internetowej

ESTRA zapewnia dostępność serwisu. Jednak ESTRA nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony internetowej z powodu konserwacji lub wprowadzonych ulepszeń, ani z przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności. ESTRA zastrzega sobie prawo do odmowy użytkownikowi dostępu do strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które mogą Cię zainteresować.

ESTRA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron internetowych stron trzecich, do których użytkownik mógł uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej.

ESTRA nie ma możliwości kontrolowania zawartości tych stron zewnętrznych, które pozostają całkowicie niezależne od firmy ESTRA.

Ponadto istnienie linku między stroną internetową a stroną trzecią nie oznacza, że ESTRA w jakikolwiek sposób zatwierdza treść danej strony, a tym bardziej sposób jej wykorzystania.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: info.estra@estra-automotive.com.

Prawo właściwe

Wszelkie spory dotyczące strony internetowej, jej przeglądania lub korzystania z niej przez użytkownika podlegają prawu luksemburskiemu i podlegają jurysdykcji sądów luksemburskich.