Data ostatniej modyfikacji: 28 lutego 2019 r.

Przeglądając stronę estra-automotive.com, zgadzasz się, aby firma ESTRA gromadziła i przetwarzała Twoje dane osobowe. Wiemy, jak ważna jest poufność. Z tego powodu projektujemy i świadczymy nasze usługi z myślą o Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposób ich wykorzystywania oraz sposób, w jaki chronimy takie dane i Twoje prawa.

JAKIE DANE GROMADZIMY NA NASZEJ STRONIE?

Gdy jesteś tylko gościem naszej strony, ESTRA nie gromadzi żadnych danych osobowych o Tobie, z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystasz z plików cookie. W szczególności zbieramy i przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu i inne dane osobowe, które przekazujesz nam bezpośrednio. Obowiązkowy lub opcjonalny charakter danych jest oznaczony gwiazdką w momencie ich zbierania. Niektóre dane są zbierane automatycznie w wyniku Twojej aktywności na stronie internetowej.

KIEDY?

Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, w szczególności podczas wypełniania formularza kontaktowego.

ODBIORCY DANYCH

Dane zebrane na stronie estra-automotive.com są przeznaczone wyłącznie dla firmy ESTRA. Mogą być przekazywane firmom (podwykonawcom), z których ESTRA korzysta przy wykonywaniu usług (np. hosting strony internetowej). ESTRA wymaga od swoich dostawców wdrożenia zasad ścisłej poufności i środków ochrony danych. Po przetworzeniu, informacje są chronione umowami, które zobowiązują osoby trzecie do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z instrukcjami ESTRA i postanowieniami niniejszej umowy o zachowaniu poufności, z zastosowaniem wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa i poufności.

JAK WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE DANE

Gromadzone przez nas dane umożliwiają nam dostarczanie, zarządzanie, ochronę i ulepszanie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych oraz ochronę zarówno naszych użytkowników, jak i nas samych. Dane pozwalają nam również wysyłać Ci wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w tym informacje o produktach, usługach, ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach i wydarzeniach ze strony firmy ESTRA, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Korzystanie z sieci społecznościowych ESTRA może skutkować gromadzeniem i wymianą niektórych danych między sieciami społecznościowymi a firmą ESTRA. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych serwisów społecznościowych w celu uzyskania informacji o danych, które są gromadzone przez serwisy społecznościowe i które mogą być przekazywane firmie ESTRA, a także o celach, dla których Twoje dane są wykorzystywane, w szczególności w celach reklamowych. Możesz skonfigurować i kontrolować dostęp i poufność swoich danych bezpośrednio w sieciach społecznościowych. ESTRA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych przez serwisy społecznościowe.

 

MAŁOLETNI

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia. Polityka firmy ESTRA nie przewiduje celowego gromadzenia lub przechowywania danych osobowych lub innych informacji dotyczących jakiejkolwiek osoby poniżej 16 roku życia.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie wolno Ci wchodzić na stronę internetową i nie wolno Ci przekazywać żadnych danych osobowych firmie ESTRA.

Jeśli masz ukończone 16 lat, ale nie osiągnąłeś pełnoletności (18 lat w większości krajów), zanim zdecydujesz, czy uzyskać dostęp do tej strony internetowej i udostępnić dane osobowe firmie ESTRA, powinieneś zapoznać się z niniejszą polityką prywatności wraz ze swoim rodzicem lub przedstawicielem prawnym, aby upewnić się, że Ty, Twoi rodzice lub przedstawiciele prawni w pełni ją rozumiecie.

 

PLIKI COOKIE

Aby poprawić wydajność naszej strony internetowej i zapewnić lepsze wrażenia z przeglądania, strona korzysta z plików cookie.

Aby dowiedzieć się więcej o danych gromadzonych przez pliki cookie i ustawić swoje preferencje, odwiedź naszą stronę dotyczącą polityki plików cookie.

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ESTRA podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby uchronić się przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem do przechowywanych danych lub jakąkolwiek nieuprawnioną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem takich danych. ESTRA ogranicza dostęp do Twoich danych osobowych do pracowników, którzy potrzebują tych informacji do obsługi, rozwijania lub ulepszania usług firmy.

 

PRAWO DOSTĘPU, SPROSTOWANIA I SPRZECIWU

ESTRA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci kontrolę nad swoimi danymi. Z tego powodu możesz poprawić, uzupełnić lub usunąć podane nam dane w dowolnym momencie, pisząc do nas na adresinfo.estra@estra-automotive.com.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Rozporządzeniem UE 2016/679 od dnia 25 maja 2018 r. masz prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania lub usuwania poprzez dostęp do swojego konta użytkownika lub kontakt z firmą ESTRA pod adresem e-mail info.estra@estra-automotive.com lub pod adresem: 13 Z.I. Bommelscheuer, 4940 Kaerjeng, GD of Luxembourg. Zostaniesz poproszony o podpisanie wniosku i dołączenie zeskanowanej kopii dowodu osobistego.

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych można również znaleźć na stronie internetowej Krajowej Komisji Ochrony Danych (CNPD) – https://cnpd.public.lu/fr.html

 

ZMIANY

ESTRA zastrzega sobie prawo do dostosowywania niniejszej polityki ochrony danych osobowych. Zalecamy regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją tego dokumentu.